Litecoin Cash là gì

Litecoin Cash là gì

Kiến Thức Cơ Bản
Nếu bạn đã biết Litecoin là gì, thì có thể thấy đồng tiền mã hóa này rất tiềm năng tuy nhiên vẫn tồn tại những nhược điểm nhất định. Do đó đồng Litecoin Cash đã ra đời qua đợt hard fordk. Cuối cùng sau nhiều tranh cãi, Litecoin Cash đã được phân tách ở block 1371111 và vào ngày 19/2/2018 và được niêm yết trên sàn Yobit (Các bạn có thể theo dõi giá Litecoin Cash  LCC  tại sàn Yobit : https://yobit.net/en/trade/LCC/BTC ). Và ngay sau khi Litecoin Cash phân tách thành công thì nó đã có lúc đạt tới giá $5 trong ngày. Và đợi hard fork này có tỷ lệ nhận Litecoin Cash là 1:10 thì mỗi đồng Litecoin của bạn đầu tư vào thì sẽ nhận được 10 Litecoin Cash Mặc…
Read More