Airdrop ngày 13/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD OriginSport airdrop Link đăng ký: Link -> Nhập email vào -> Verify email -> Nhập ví ETH vào -> Gửi code đến bot Link -> Vào group Link -> Xong   BlockchanIO Token Bounty Link đăng ký: Link -> BẤm vào chữ Enter -> Đăng ký bằng email -> Đăng nhập vào và làm nhiệm vụ ở phía dưới -> Vào group Link -> Xong   EON Token Link đăng ký: Link -> Nhập email vào -> Verify email -> Nhập ví ETH wallter vào -> Copy code rồi gửi tới bot Link -> Vào group Link -> Nhớ Link Twitter + Telegram + reddet vào tài khoản và invite friend để nhận token -> Xong   Efir Token Link đăng ký: Link -> Nhấn vào "Participate in…
Read More