Airdrop/Bounty ngày 12/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   ShipIt Airdrop Vòng 2 Link đăng ký: Link -> Bấm Start và làm theo hướng dẫn -> Bấm vào dòng cuối ( Submit info ) để gửi thông tin -> Gửi đầy đủ thông tin theo hướng dẫn -> Nhớ gửi Ví ETH -> Xong   Xstar Token Link đăng ký: Link -> Nhập ví ETH vào -> Copy code và gửi vào Link -> Xong   Maestro Airdrop ( Bot có thể trả lời hơi lâu ) Link đăng ký: Link -> Vào group Telegram -> Send ETH wallet -> Send email -> Xong   Saturn Chain Link đăng ký: Link -> Nhập Ví ETH vào và verify code ở bên cạnh -> Nhập địa chỉ email vào và submit -> Nhập số điện thoại vào…
Read More