Airdrop/Bounty ngày 10/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD LOCKTRIP airdrop  Link đăng ký: Link -> Nhấp vào Join Airdrop -> Nhập Email -> Verify Email -> Nhập địa chỉ ví ETH -> Vào group Link -> Xong   Proton Candy Link đăng ký: Link -> Nhập địa chỉ ví ETH vào -> Copy code sau đó gửi vào group Link -> Xong   Chynge Bounty Link đăng ký: Link -> Bấm Start -> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn -> Submit XLM address là địa chỉ ví STELLAR -> Đăng ký ví STELLAR ở đây Link -> Xong   ValPromise Link đăng ký: Link -> Điền ví ETH vào -> Vào verify email ( không có thì bấm resend ) -> Copy code và gửi vào bot @vpp_official_bot -> Câu trả lời là C sau đó bấm code…
Read More