Airdrop/Bounty ngày 4/7/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Sàn Huobi.pro Airdrop ( Top 5 sàn giao dịch ) ( Nhận Token EOS và 20000$ Airdrop ) ----> Airdrop 1 -> Tuyển Referral cho sàn Huobi ( tổng phần thưởng 20000$/ top 100 ) -> Thời gian từ ngày 2/7/2018 đến 15/7/2018 -> Đăng ký tài khoản mới ở Đây -> Lấy link và mời thành viên tham gia đăng ký và làm KYC ----> Airdrop 2 -> Xem Livestream để nhận Tokens -> Thời gian là ngày 5/7/2018 lúc 11h trưa việt nam -> Xem Livestream và comment theo mẫu " Huobi UID.... @ VOTE ON HADAX ( ... là dãy số UID trong tài khoản Huobi của bạn ) -> Lấy mã UID -> Đăng nhập vào tài khoản -> Vào Account & Security…
Read More