Airdrop/Bounty ngày 30/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Apollo Bounty ( 1800 APL =90$ 6/7 lên sàn ) *HOT*  Link đăng ký: Link -> Click vào "TASK" rồi làm nhiệm vụ -> Join Telegram + Follow Twitter + facebook + Youtube -> Điền đầy đủ thông tin vào -> Chừng nào phần /wallet ra sẽ nhập sau -> Xong   Super Bloom ( SEED round 2 ) Link đăng ký: Link -> Đăng ký đầy đủ thông tin vào -> Mục DOB là ngày tháng năm sinh -> Chụp hình passpost hoặc chứng minh để làm KYC -> Xong     Kit Tokens ( 1000 Tokens = ~50$ ) -> Vào Telegram -> Theo dõi Twitter -> Like và follow Facebook -> Điền thông tin vào Link ( mục Referrer full name: Nguyen Van Vu…
Read More