Airdrop/Bounty ngày 3/7/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Apollo Bounty ( 1800 APL =90$ 6/7 lên sàn ) *HOT* Round 2 ai chưa làm thì làm nhanh Link đăng ký: Link -> Click vào "TASK" rồi làm nhiệm vụ -> Join Telegram + Follow Twitter + facebook + Youtube -> Điền đầy đủ thông tin vào -> Chừng nào phần /wallet ra sẽ thông báo sau -> Xong   HydroCoin ( 40 HYC Tokens = ~20$ ) Chỉ giới hạn 5000 người làm nhanh *HOT* -> Vào Telegram -> Theo dõi Twitter và Retweet -> Like Facebook và share bài viết Facebook -> Vào kênh Discord ( có thể đang bị lỗi nên vào sau cũng đươc ) -> Theo dõi Reddit và upvote 1 bài viết bất kỳ ( nhấn mũi tên chĩa lên góc trái…
Read More