Airdrop/Bounty ngày 28/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Kiểm tra Human Test ( Trong vòng 48 tiếng ai không làm thì không được Airdrops ) -> Ai đăng ký 2 Airdrops này thì vào Bot trên Telegram và nhập lệnh /human và bấm vào link để kiểm tra captcha -> @Monopoly_airdrop_bot -> @McFlyAeroBot   Medilot BOT -> Link đăng ký: Link -> Follow twitter và Retweet -> Nhập ví ETH vào -> Xong   LotoBlock Token -> Link đăng ký: Link -> Nhập Email -> Verify email -> Nhập ví ETH vào -> Send code vào bot: @bountobot -> Join Group Telegram -> Add friend vào để được Token -> Xong   BTON Token round 3 ( Ai chưa làm thì đăng ký ) *HOT* Link đăng ký: Link -> Vào link chọn tiếng anh -> Nhập…
Read More