Airdrop/Bounty ngày 25/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Cosplay Token  Link đăng ký: Link -> Vào group Telegram -> Follow linken và Twitter -> Điền thông tin vào form -> Xong   PLAYR Tokens  Link đăng ký: Link -> Bấm vào "SIGN ME UP" -> Điền thông tin và log in vào -> Làm nhiệm vụ để được point -> Xong    ZANTEPAY AIRDROP ROUND 2 (80 ZNC = 23$ ) Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản: Link -> Vào Telegram group: Link -> Follow twitter : Link và retweet: Link -> Theo dõi medium: Link -> Theo dõi Reddit: Link -> Reply bài viết bitcontalk: Link Trả lời như thế này: Twitter airdrop: Yes Facebook airdrop: YES Telegram airdrop: YES Medium airdrop: YES Reddit airdrop: YES Website regisration airdrop: YES ->…
Read More