Airdrop/Bounty ngày 24/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   OSADC BOT ( Rate 4.8/5.0 IcoBench ) Link đăng ký: Link -> Điền email -> Join group -> Đăng ký tài khoản: Link -> Vào my profile cập nhật thông tin -> Xong   BizShake Bot ( 10 BZS = ~8$ ) Link đăng ký: Link -> Follow twitter + facebook -> Nhập địa chỉ ví NEO vào ( Tạo ví NEO ở đây: Link ) -> Nhớ join group: Link -> Xong   LQ8 BOT ( 40 tokens ) Link đăng ký: Link -> Follow twitter + facebook -> Nhập ví ETH vào -> Nhớ vào group: Link -> Xong   Fanship BOT ( KPOP coins ) *HOT* Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản sàn và làm KYC để gửi coin vào: Link…
Read More