Airdrop/Bounty ngày 23/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   ECoinomic Roung 2 ( 400 CNC = 24$ ) Link đăng ký: Link -> Nhập email + ví ETH vào -> Join group Telegram + channel trong phần group -> Follow twitter -> Xong   ANY BOT ( 58 coins ) Link đăng ký: Link -> Start -> Vào group + channel -> Gửi ví ETH + Email -> Xong   Deconet *HOT*  -> Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản -> Link tài khoản vào -> Nhập địa chỉ ví ETH vào -> Con này airdrop 7.5 triệu -> được đánh giá tiềm năng như Hydro -> Xong   ICC ( hàng China ) *HOT* Link đăng ký: Link -> Bấm GET 500 ICC -> Nhập ví ETH rồi bấm capcha -> Xong  …
Read More