Airdrop/Bounty ngày 22/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Crystium Airdrop Vòng 2 ( 10000 CRY ) Link đăng ký: Link -> Vào Telegram: Link + Link -> Follow twitter và retweet + tag vào 5 follower -> Điền thông tin vào form -> Referral Telegram username: RosyRosy1 ( được thêm coin ) -> Xong   CCI Airdrop bot Link đăng ký: Link -> Join group Telegram -> Submit email + ví ETH -> Xong   MILC BOT ( 1 MILC = 6$ ) *HOT* Link đăng ký: Link -> Join group -> Follow twitter -> Submit email + ví ETH -> Xong       Ebitapp ( Coin của sàn ) *HOT* -> Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản -> Vào email để lấy code active -> Chỉ cần đăng ký là được…
Read More