Airdrop/Bounty ngày 20/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   DonaPartners Airdrop ( 1500 token ) Link đăng ký: Link -> Vào group telegram + facebook + twitter -> Nhập email vào và gửi ví ETH -> Xong   Beat Token  Link đăng ký: Link -> Nhấn vào "PURCHASE NOW" -> Đăng ký email -> verify email -> Login vào và nhập ví ETH vào -> Làm nhiệm vụ để được thêm token -> Nhớ Join group: Link -> Xong   ELYSIAN ( IcoBench: 4.6/5 ) *HOT* Link đăng ký: Link -> Điền thông tin vào Form -> nhớ điền ví ETH vào -> Vào group Telegram: Link -> Xong   EMAGE PROTECT AIRDROP ( Dự đoán khoản 100$ ) Link đăng ký: Link -> Đăng ký "Sign me up" -> Vào email để verify -> Làm…
Read More