Airdrop/Bounty ngày 18/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD Wanchain Airdrop ( 10 coins = ~30$ ) Link đăng ký: Link -> Vào Telegram group -> Channel group -> Follow Twitter -> Chọn Wallet và nhập ví ETH vào -> Chọn email và nhập email vào -> Xong   Prandex ( Coin sàn giao dịch ) Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản bằng email -> vào email để verify rồi đăng ký mật khẩu -> Vào Group Telegram: Link -> Đăng nhập vào tài khoản -> Vào setting để làm KYC xác thực tài khoản (500 coin) -> Nhớ nhập username Telegram vào để nhận coin -> Xong     PinkTaxi Round 2 Link đăng ký: Link -> Start -> Chọn wallet và send địa chỉ ví ETH -> Chọn tab Task rồi làm…
Read More