Airdorp

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Subaj Airdrop Link đăng ký: Link -> Start -> Làm theo từng bước 1 2 3 -> Join group + twitter + channel -> Submit email -> Username twitter -> Ví ETH -> Xong   TillBilly Airdrop Link đăng ký: Link -> Start -> Làm nhiệm vụ lần lượt -> Join Telegram group -> twitter -> Bấm Yes sau đó gửi Email -> Gửi Ví Stellar wallet -> Đăng ký Stellar Wallter ở đây: Link -> Xong   Wollo Token Bounty Link Đăng ký: Link -> Nhấn vào bounty ở góc trên -> Đăng ký bằng email -> Vào Telegram Group -> Follow Twitter + Facebook -> Xong     Airdrop FIFA Russia 2018 ( SpritzCoin  ) Link đăng ký: Link -> Nhập địa chỉ email -> Nhập…
Read More