Airdrop/Bounty ngày 16/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD CareoinChain Airdrop Link đăng ký: Link -> Start -> Join Group -> Follow twitter -> Bấm Check Telegram -> Add email vào -> Use Referal Link ( Có thể được thêm 15 coin mình không chắc ) https://t.me/CareonchainAirDrop_bot?start=477442521 -> Xong   Hashgard Token Link đăng ký: Link -> Enter Email và Verify -> Enter ETH Wallet -> Gửi code vào bot nếu bạn mới tạo lần đầu: Link -> Join Group: Link  -> Bấm vào Join Telegram Rewards -> Twitter Rewards -> Reddit Rewards và theo dõi trang -> Invite friend vào group càng nhiều để được nhiều Token hơn -> Xong   Warfield Token Link đăng ký: Link -> Đăng ký bằng Facebook hoặc google mail -> Nhấn vào GET FREE TOKENS -> Làm nhiệm vụ để nhận…
Read More