Airdrop/Bounty ngày 15/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD SANC Token Link đăng ký: Link -> Đăng ký bằng email -> Điền thông tin vào -> Làm nhiệm vụ social taks -> Vào group Telegram Link -> Xong   PinkTaxi  Link đăng ký: Link -> Start -> wallet -> Nhập ví MEW vào -> Task: Follow twitter và Facebook -> Vào group Link   -> Xong   Infinitus  Link đăng ký: Link -> Nhập email vào và làm nhiệm vụ theo hướng dẫn -> Join group Telegram + channel -> Follow Medium và gửi username mudium với @ đằng trước ( @xxxx ) -> Xong   World Cup 2018 GIVEAWAY ( đăng ký trước 16/6 ) ( Random 3 người may mắn được 2000 LEV = 100$ ) Link đăng ký: Link -> Follow và retweet ->…
Read More