Airdrop/Bounty ngày 1/7/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   MXC Echange ( Coin sàn 600 MX = 0.06 ETH ) -> Link đăng ký: Link -> Chỉnh tiếng Anh ở góc trên bên phải -> Có thể đăng ký bằng email -> Đăng ký xong vào verify email và đăng nhập vào -> Bấm vào account góc trên bên phải -> Điền thông tin Identity Auth -> Chụp ảnh chứng minh hoặc passport -> Hình thứ 3 chụp hình cùng passport + tờ giấy ( tờ giấy điền MXC.com + Tên họ + ngày tháng năm ngày chụp ) -> Xong   ThugCoin Bot  Link đăng ký: Link -> Join Telegram -> Theo dõi Twitter -> Gửi ví ETH -> Xong   Trexxcoin ( 50 TRC = 25$ ) -> Vào Telegram group -> Theo dõi…
Read More