Airdrop/Bounty ngày 8/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Telegram group: https://t.me/VietAirD   AVINOC - 3775  point = 378$ Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản sau đó đăng nhập vào -> Vào tab change wallet address sau đó nhập ví ETH vào -> Kéo xuống dưới MISSION CONTROL làm nhiệm vụ để kiếm point -> Tối đa 11 nhiệm vụ được 3775 points = 378$ -> Xong   Oxcert token Link đăng ký: Link -> Vào group: Link -> Follow twitter: Link -> Điền thông tin cần thiết vào bảng -> Xong   GAMB Bounty  Link đăng ký: Link -> Bấm start -> Làm nhiệm vụ lần lượt theo hướng dẫn -> Nhớ send wallet ETH + Username twitter -> Tổng cộng được 80 coin -> Xong   Unurit Token ( High rate  4,7/5,0 ICOBench ) Link…
Read More