Airdrop/Bounty ngày 07/06/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
WLS kiếm khoảng 0.1$ mỗi ngày Link đăng ký: Đây -> Đăng ký tài khoản -> Đăng nhập vào tài khoản rồi làm nhiệm vụ bounty -> Bấm vào dashboard góc bên trái rồi kéo xuống dưới sẽ có chỗ " GET MORE WLS TOKEN " -> Kiếm được 100 WLS = 0.1$ mỗi ngày -> Xong   Coolomat Market Link đăng ký: Đây -> Sign up tài khoản, vào email để verify tài khoản -> Đăng nhập vào và kéo xuống my airdrops -> Join Telegram group và send username -> Gửi địa chỉ ETH wallet -> Xong   Cargo Coin Link đăng ký: Link -> Đăng nhập email để log in vào -> Vào channel Telegram: Đây -> Copy code sau đó gửi vào channel group: Link ->…
Read More