Airdrop ngày 6/6/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
10000 SCTDR = 250$ Link đăng ký: https://campaign.smarterthancrypto.com/airdrop/?aff=U5utS8OHhmIAHnZZ0kudFA%3d%3d= -> Join Telegram group -> Nhập email + ETH wallet + Telegram name -> Vào email lấy username + password, bấm log in và đổi password -> Đăng nhập vào chọn tab Verify Now và điền thông tin ( lưu ý up ảnh lên bằng files pdf, chuyển file pdf bằng link: https://smallpdf.com/vi/pdf-converter ) -> Xong   Coin sàn Krytono.Exchange Link đăng ký: https://kryptono.exchange/k/reg?r=1RFJOF -> Đăng ký tài khoản mới sau đó vào email để xác nhận -> Đăng nhập vào rồi đăng ký KYC -> Xong   Worldopoly Link đăng ký: https://t.me/worldopolyairbot?start=477442521 -> Bấm start, nhập ETH wallet, Email -> Xong   [INSC] INSCOIN Link đăng ký: http://my.inscoin.co/register?ref=8620 -> Đăng ký tài khoản -> Vào email để verify -> Đăng nhập vào và chọn Airdrop…
Read More