skip to Main Content

Đào coin sàn IT của IDCM

Home / Đào Coin / Đào coin sàn IT của IDCM

Sàn IDCM sẽ phân bố 1.2tỷ IT cho người dùng của sàn IDCM vào 8h ngày 11/10 năm 2018 và sẽ đổi 100% phí giao dịch trên sàn thành IT theo thời gian thực và các trader sẽ nhận được IT nhiều hay ít dựa vào khối lượng giao dịch của họ.

Hash power được gọi là sức mạnh đào IT mỗi giờ của 1 trader,

Difficulty là độ khó của việc đào IT.

Locked IT: là số lượng IT bị lock lại, không được giao dịch trong khi đào IT

Hash Power (IT) = My Locked IT/ Difficulty

Nghĩa là HashPower = số lượng IT đang lock chia cho độ khó

Độ khó của việc đào IT sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 0:00 (UTC)

Ví dụ: Độ khó là 2500 và IT bị lock là 10,000 IT thì

Hash power sẽ là 10000/2500 = 4 IT/giờ

Như vậy số IT đào tối đa mỗi tiếng alf 4IT tương ứng với mỗi ngày bạn có thể đào được 96 IT

Quy định của việc đào IT
1. Điều kiện: Dành cho các ID đã xác thực với ít nhất 10,000 IT được khoá lại (lock) trong quá trình đào

2. Độ khó (Difficulty): Độ khó khởi điểm là 100 và bắt đầu được cập nhật mỗi ngày vào lúc 0:00 UTC

3. Lock IT: Thợ mỏ có thể lock IT bất cứ lúc nào, Hash Power sẽ có tác động ngay giờ tiếp theo. Ví dụ, nếu trader lock IT của mình vào lúc 14h25 và giữ nguyên trạng thái lock đó thì Hash Power sẽ có hiệu qủa từ 15:00

4. Unlock IT: Người chơi có thể unlock IT bất cứ lúc nào và Hash Power sẽ có hiệu lực giờ tiếp theo và IT sẽ được giải phóng trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ sau đó.

5. Lượng IT bị lock tối thiểu là 10,000 IT và số lượng này phải được tăng lên theo mỗi bậc 1000 IT

6. Số lượng IT bị lock này được xem như là cổ tức

7. Quy định về transaction mining: Mỗi giờ kể từ 0:00 đến 23:00 (UTC), IDCM sẽ lưu lại số lượng IT mà bạn lock và sẽ tính toán số lượng IT đào được giờ tiếp theo dựa vào Hash Power của bạn. Việc tính toán này được thực hiện theo thời gian thực và eo giờ. Chúng tôi sẽ gửi IT đến tài khoản của bạn lúc 4:00 (UTC) ngày hôm sau. Nếu khối lượng đào đạt mức quy định Hard Cap, IDCM sẽ phân bổ đều tới tất cả user theo tỷ lệ trade mỗi ngày của họ.

8. IDCM giữ quyền thay đổi những điểu chỉnh về quy định đào IT

Những câu hỏi thường gặp về việc đào IT
1. Mining via Trading (đào coin thông qua giao dịch ) là gì

IT sẽ được phân bổ thông qua hình thức Mining via Trading (MvT). Bằng cách phân phối 1.2 tỷ IT tới người dùng sàn IDCM. Sàn sẽ chuyển đổi 100% phí giao dịch thành IT theo thời gian thực và chuyển tới trader theo tỷ lệ khối lượng giao dịch của họ. Bạn càng trữ nhiều IT ở trạng thái lock bạn càng có thể đào nhiều IT hơn qua việc giao dịch

2. Thời gian đào IT thông qua MvT

Với 1.2 tỷ IT thì việc đào coin này được tính toán sẽ mất 5 năm để đào hết.

3. Làm thế nào để tham gia MvT

Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản giao dịch tại IDCM và xác thực cùng với có 10,000 IT được lock.

4. Hard Cap của Mvt

Hard Cap là mức tối đa IT mà người dùng có thể đào mỗi ngày. Hard Cap đầu tiên là 1 triệu IT mỗi ngày và được tính toán dự báo như sau.

Ngày Khối lượng IT mỗi ngày
1-180 1,000,000
181-540 800,000
541-1280 600,000
1281-1640 500,000
1641-1820 400,000
1821-1940 300,000

5. Soft Cap trong MvT là gì ? Hash Power là gì?

Soft Cap được tính bằng My Hash Power trên mỗi giờ

My Hash Power = My locked IT / Difficulty

My Hash Power: là số lượng IT tối đa có thể đào mỗi giờ trên mỗi account

A single user’s Hash Power can be calculated according to Difficulty. The Difficulty will be updated daily and the initial difficulty is 100

6. Liệu tất cả các cặp coin giao dịch đều được tham gia MvT?

Tất nhiên

7. Khi nào thì độ khó của việc đào IT được cập nhật?

Bạn có thể lock IT bất cứ lúc nào. Một khi được lock thì Hash Power sẽ được tính vào giờ tiếp theo như thông tin ở trên. Ví dụ, nếu trader lock IT của mình vào lúc 14h25 và giữ nguyên trạng thái lock đó thì Hash Power sẽ có hiệu qủa từ 15:00.

8. Khi nào thì IT bị khoá sẽ được giải phóng ?

Bạn có thể mở khoá IT bất cứ lúc nào và IT sẽ được giải phóng trong vòng 4 tiếng sau khi bạn mở khoá

9. Liệu IT bị khoá có được tính vào cổ tức.

10. Điều kiện để nhận được IT?

Bạn bắt buộc phải hoàn thành xác thực tài khoản tại IDCM và có 10,000 IT bị khoá. Số lượng IT khoá càng nhiều thì IT bạn nhận được qua MvT càng nhiều.

11. Quy định về việc nhận IT ?

giờ kể từ 0:00 đến 23:00 (UTC), IDCM sẽ lưu lại số lượng IT mà bạn lock và sẽ tính toán số lượng IT đào được giờ tiếp theo dựa vào Hash Power của bạn. Việc tính toán này được thực hiện theo thời gian thực và eo giờ. Chúng tôi sẽ gửi IT đến tài khoản của bạn lúc 4:00 (UTC) ngày hôm sau. Nếu khối lượng đào đạt mức quy định Hard Cap, IDCM sẽ phân bổ đều tới tất cả user theo tỷ lệ trade mỗi ngày của họ.

12. Độ khó (Difficulty) có bị thay đổi? và lúc nào nó bị thay đổi ?

Độ khó sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 00:00 (UTC)

13. Tôi có thể lock IT như thế nào?

Cách 1:【Log In】-【IT Mining】-【Lock IT】

Cách 2 2:【Log In】-【Assets】-【IT Dividends】-【Lock IT】

14. Tôi có thể huỷ việc unlock IT ko?

Không, bạn không thể, IT của bạn sẽ được unlock sau 4 tiếng

15. Cách xem thu nhập từ MvT của tôi như thế nào?

Cách 1:【Log In】-【IT Mining】-【My Earnings】

Cách 2:【Log In】-【Assets】-【IT Dividends】-【My Earnings】

16. Tôi nghe rằng sàn IDCM sẽ hoàn trả 100% phí giao dịch tới users. Như vậy có nghĩa là chi phí cho mỗi giao dịch sẽ được hoàn trả lại cho tôi ?

Không hẳn, có một mức khối lượng IT xác định mỗi ngày. Nếu số lượng IT này được đào hết thì phí giao dịch sẽ được phân bổ tới user theo tỷ lệ khối lượng giao dịch của họ. Trong trường hợp còn lại 100% phí giao dịch sẽ được hoàn trả lại cho users

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top