Cách tìm và đào coin rác kiếm lợi nhuận cao, hoàn vốn trâu nhanh

Cách tìm và đào coin rác kiếm lợi nhuận cao, hoàn vốn trâu nhanh

đào coin rác
Quá nhiều bạn trên group https://t.me/anhemtrader hỏi Ad về việc bày đào coin rác. Nhưng mình nói thế này, coin rác mình cũng đào ( thi thoảng ) và bạn mình cũng đào. Như vậy nếu share 1 cái thì nhiều người vào đào quá làm diff tăng lên làm mình không đào được nữa, Ad thì không nhiều trâu bằng anh em được. Trong nhóm có những anh em có tới 30-200 trâu. Nếu các bác chưa biết nhiều về đào coin thì mình giải thích thế này. Tìm được coin rác như tìm được mỏ và ấy ( nó sẽ tăng giá mạnh về sau), tự nhiên hô hào nhiều người vào đào thì mình làm gì còn phần đâu, mình đào bằng xẻng, các bạn đào bằng…
Read More