skip to Main Content

Bitcoin và vàng “dắt tay nhau” lao dốc, Việt Nam vẫn chưa chấp nhận tiền ảo

Home / Tin Tức / Bitcoin và vàng “dắt tay nhau” lao dốc, Việt Nam vẫn chưa chấp nhận tiền ảo

Vẫn chưa chấp nhận tiền điện tử tại Việt Nam

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước ông Nghiêm Thanh Sơn, cho biết, các hoạt động mua bán hay sở hữu tiền điện tử vẫn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Do đó, nếu có xảy ra mất cắp hay tranh chấp thì sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận Bitcoin hay các loại tiền điện tử khác là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Vì không được pháp luật bảo vệ nên việc sử dụng tiền điện tử như là một loại tài sản có thể ẩn chứa nhiều rủi ro.

Thủ tướng trước đó đã giao Bộ Tư pháp xây dựng đề án và tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện khung khổ pháp lý cho tiền điện tử. Đồng thời, giao cho Bộ Tài chính làm đầu mối triển khai nghiên cứu và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền điện tử.

Bộ Tài chính gần đây đã quyết định thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo và tiền điện tử. Tổ nghiên cứu có nhiệm vụ đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền điện tử.Coin Hhihi tổng hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top