Airdrop/Bounty ngày 25/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Snapparazzi Airdrop Bot ( 52$ ) -> Link đăng ký: Link -> Join Telegram group + channel -> Nhập ví ETH vào -> Làm Human Test -> Làm thêm nhiệm vụ để được thêm Coins -> Xong   Vincoin ( 6$ ) Link đăng ký: Link -> Start bot -> Join group -> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn -> Xong   #Update AlibabaCoin ( 100 ABBC = 0.287 ETH = ~ 140$ ) Ai làm con này rồi thì tải App về để lấy ví -> Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản và KYC -> Click SUBMIT để đăng ký -> Vào " Verify Mobile " -> Chọn mã vùng và nhập số điện thoại vào -> Nhập code điện thoại vào để…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 24/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   OPPopen WIFI ( 25 Token ) 31/8 hết hạn Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản và vào email để verify ( Nhớ điền facebook profile vào ) -> Đăng nhập vào tài khoản -> Join Telegram  -> Theo dõi Facebook và Share -> Xong   OMNES ( 5000 MONES = ~250$ ) Link đăng ký: Link -> Join Telegram -> Follow Instagram -> Follow Twitter -> Điền thông tin vào + ví ETH -> Xong   NON-ZERO BOUNTY PROGRAM Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản -> Bấm vào " MORE INFO " để làm nhiệm vụ -> Xong   Cardonio ( 200$ ) Link đăng ký: Link -> Bấm " SIGN UP " để đăng ký tài khoản -> Vào Bot làm Test…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 23/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Coin sàn Zuflo Airdrop Round 2 ( 30 ZFL = ~10.8$ ) Phải làm KYC mới được -> Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản -> Vào email verify -> Login vào và làm nhiệm vụ theo hướng dẫn -> Điền thông tin vào để làm KYC ( chụp hình ID + Selfie ) -> Xong   XTribe Airdrop ( 300 XRBT = 15$ ) Link đăng ký: Link -> Join Telegram + Follow Twitter + Facebook -> Điền thông tin vào + ví ETh -> Xong   Berminal Airdrop ( 200  BERM ) Link đăng ký: Link -> Nhập ví ETH và số điện thoại vào -> Nhận được Code -> Click vào link và Download Berminal App về điện thoại ( IOS /…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 22/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   GreenLink -> Link đăng ký: Link -> Join Group Telegram -> Nhập email đăng ký -> Click "  SUBMIT " -> Join Telegram Bot -> Điền ví ETH -> Xong   CooPet ( nuôi rồng sinh lãi ) 6$ + lãi ??? sau ICO -> Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản và xác nhận email -> Xong   Topex.io Airdrop  -> Join Telegram Group -> Chat hoặc hỏi ít nhất 1 câu về dự án -> Follow Twitter và Share PinPost -> Like Facebook và share bài Pinpost   -> Điền thông tin vào FORM -> Xong   Mastermode Invest Airdrop -> Link đăng ký: Link -> Điền email + ví ETH -> Join Telegram + Follow Twitter + Like Facebook -> Điền đầy…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 21/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Krytonium Airdrop ( 20 KRYP = 12$ ) -> Link đăng ký: Link -> Like + Follow -> Điền đầy đủ thông tin vào -> Xong   INLOCK airdrop ( 10$ ) -> Link đăng ký: Link -> Join Group + follow + retweet theo hướng dẫn -> Điền đầy đủ thông tin vào FORM bên dưới -> Đánh dấu vào ô " DO YOU HAVE A REFERRAL CODE? " -> Nhập vào: e1c310n9reo5 được bonus thêm -> Xong   Bitcoin Corner Airdrop ( 70  CoCo ) Link đăng ký: Link -> Chat với bot -> Human Test -> Join Group + Follow Twitter -> Gửi đầy đủ thông tin để xác nhận + ví ETh -> Xong   CyberClassic Airdrop Bot ( 50.000 CYC ) ->…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 20/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   INK Airdrop ( 300 INK = ~7$ ) Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại ( lấy code điện thoại verify ) -> Join Telegram Group -> Đăng nhập vào -> Click vào mục Profile -> Link với email -> Làm KYC -> Xong   RealTract ( 1 0.000 RET = 10$ ) *HOT* không bán ICo -> Join Telegram -> Chat 1 câu rồi chụp hình lại -> Theo dõi Twitter và Retweet lại -> Copy link Retweet -> Vào Link này -> Click vào " JOIN NOW " điền thông tin và gửi hình + Link Retweet + ví ETH -> Xong   ALLIVE ( 450 AVL = ~5.5$ ) Link đăng ký: Link -> Join Telegram + Twitter…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 19/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Tesse Airdrop Bot  -> Link đăng ký: Link -> Join group Telegram -> Điền email + ví ETH -> Xong   # Ai làm con Harambee thì vào Form điền thông tin    Yumerium Airdrop ( 100 AGP ) Link đăng ký: Link -> Đăng ký tài khoản -> Vào email lấy code để verify -> Chọn nước -> Click Đăng ký -> Login vào -> Verify số điện thoại -> Nhập ví ETH vào -> Xong   Sàn Qobit Airdrop  -> Link đăng ký: Link -> Join Telegram -> Nhập ví ETH vào -> Xong      
Read More

Airdrop/Bounty ngày 18/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   PUP ( hàng nhật 500 PUP = ~50$ ) -> Join Discord -> Vào Form điền thông tin -> Nhập họ tên + email + ID Discord ( ví dụ: abd#3213 ) -> Mục Ref ID Discord nhập: #6137  -> Nhập ví ETH vào -> Xong   Multiversum ( 9 MTV = ~9$ ) Link đăng ký: Link -> Start Bot -> Human Test -> Làm nhiệm vụ join group + Follow theo hướng dẫn -> Gửi đầy đủ thông tin -> Xong   Aura Token ( đã lên sàn ) -> Link đăng ký: Link -> Join Telegram + follow Twitter -> Điền đầy đủ thông tin + ví ETH vào -> Xong   Menapay ( 36 Mpay = ~6$ ) Link đăng ký: Link -> Join…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 17/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Quas Bot Airdrop ( ~12$ ) Link đăng ký: Link -> Chat với Bot -> Join group theo hướng dẫn -> Gửi đầy đủ thông tin vào -> Xong   BANANO CoinEx Voter Bounty Claims ( 1000 BANANO ) -> Tạo ví BANANO ở ĐÂY -> Đăng ký tài khoản Coinex và làm KYC Lưu ý: Phải có tài khoản Coinex và có ít nhất 1001 CET để Vote -> Vote cho BANANO Link -> Chụp hình đã Vote -> Chụp hình xong gửi hình + Ví BANANO + email Coinex vào FORM  -> Xong   Crypto Diamond Coin Vote In Coinex ( 100.000 CDC ) -> Đăng ký tài khoản Coinex và làm KYC Lưu ý: Phải có tài khoản Coinex và có ít nhất 1001…
Read More

Airdrop/Bounty ngày 16/8/2018

Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí
Link Telegram: https://t.me/VietAirD   Coin sàn Hara Airdrop ( 416 HARD = ~24.5$ ) -> Đăng ký tài khoản sàn Qryptos: Link ( Đăng ký thành công được 3 QASH ) -> Đăng ký xong vào email verify -> Login vào và bật bảo mật 2FA -> Làm KYC ( bắt buộc ) -> Làm xong thì vào Telegram -> Điền đầy đủ thông tin vào FORM -> Hỏi 1 câu về dự án trên Bitcointalk -> Xong   BosToken Airdrop ( Vote lên Coinex )  333,333 BOS + thêm 100.000 nếu hơn 1000 vote -> Đăng ký tài khoản Coinex và làm KYC Lưu ý: Phải có tài khoản Coinex và có ít nhất 1001 CET để Vote -> Join group Telegram -> Vote cho BosToken -> Chụp hình đã Vote ->…
Read More