skip to Main Content

Airdrop ngày 6/6/2018

10000 SCTDR = 250$

Link đăng ký: https://campaign.smarterthancrypto.com/airdrop/?aff=U5utS8OHhmIAHnZZ0kudFA%3d%3d=

-> Join Telegram group

-> Nhập email + ETH wallet + Telegram name

-> Vào email lấy username + password, bấm log in và đổi password

-> Đăng nhập vào chọn tab Verify Now và điền thông tin

( lưu ý up ảnh lên bằng files pdf, chuyển file pdf bằng link: https://smallpdf.com/vi/pdf-converter )

-> Xong

 

Coin sàn Krytono.Exchange

Link đăng ký: https://kryptono.exchange/k/reg?r=1RFJOF

-> Đăng ký tài khoản mới sau đó vào email để xác nhận

-> Đăng nhập vào rồi đăng ký KYC

-> Xong

 

Worldopoly

Link đăng ký: https://t.me/worldopolyairbot?start=477442521

-> Bấm start, nhập ETH wallet, Email

-> Xong

 

[INSC] INSCOIN

Link đăng ký: http://my.inscoin.co/register?ref=8620

-> Đăng ký tài khoản

-> Vào email để verify

-> Đăng nhập vào và chọn Airdrop Tab

-> Làm nhiệm vụ “Earn with social”

-> Xong

 

[XPL] CryptoMillionsLotto

Link đăng ký: https://cryptomillionslotto.io/airdrop

-> Bấm vào airdrop ở góc trên cùng

-> share Facebook, Like và retweet, join Telegram

-> Điền thông tin airdrop và đăng ký

-> Xong

 

Okex loto 5 giải mỗi giải 5 ETH ( 2 ngày )

Link đăng ký: https://wn.nr/WNHfw2

-> Đăng nhập vào bằng email hoặc facebook hoặc twitter

-> làm nhiệm vụ like share đơn giản

-> Xong

 

Sponsy airdrop

Link đăng ký:  http://telegram.me/Sponsy_Airdropbot/?start=RosyRosy1

-> Join telegram, twitter + retweet, like + share facebook

-> Nhập thông tin ví Eth + telegram + twitter + facebook

-> Xong

 

Daox airdrop

Link đăng ký: https://daox.org/b/ncof4

-> Tạo tài khoản, vào email để verify

-> Đăng nhập vào và làm nhiệm vụ

-> Xong

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top