skip to Main Content

Airdrop ngày 13/6/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop ngày 13/6/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

OriginSport airdrop

Link đăng ký: Link

-> Nhập email vào -> Verify email

-> Nhập ví ETH vào

-> Gửi code đến bot Link

-> Vào group Link

-> Xong

 

BlockchanIO Token Bounty

Link đăng ký: Link

-> BẤm vào chữ Enter -> Đăng ký bằng email

-> Đăng nhập vào và làm nhiệm vụ ở phía dưới

-> Vào group Link

-> Xong

 

EON Token

Link đăng ký: Link

-> Nhập email vào -> Verify email

-> Nhập ví ETH wallter vào

-> Copy code rồi gửi tới bot Link

-> Vào group Link

-> Nhớ Link Twitter + Telegram + reddet vào tài khoản và invite friend để nhận token

-> Xong

 

Efir Token

Link đăng ký: Link

-> Nhấn vào “Participate in Bounty”

-> Nhập địa chỉ email và địa chỉ ví ETH vào

-> Làm nhiệm vụ social tasks

-> Xong

 

FlipNpik airdrop

Link đăng ký: Link

-> Kéo xuống phía dưới

->Điền đầy đủ thông tin vào form ( Telegram username nhớ thêm @xxx -> Twitter username không để dấu @ )

-> Nhớ vào group Telegram -> Follow twitter và Retweet

-> Nhớ điền địa chỉ ví Stellar wallet ở phía dưới ( Đăng ký ví Stellar wallter ở đây Link )

-> Xong

 

IP GOLD ( IPG )

Link đăng ký: Link

-> Kéo xuống phía dưới

->Điền đầy đủ thông tin vào form ( Telegram username nhớ thêm @xxx -> Twitter username không để dấu @ )

-> Nhớ vào group Telegram -> Follow twitter và Retweet

-> Nhớ điền địa chỉ ví ETH wallet ở phía dưới

-> Xong

 

XDac airdrop

Link đăng ký: Link

-> Chọn 1 nhiệm vụ bounty duy nhất để làm ( Mỗi 1 bounty thì điền 1 form khác nhau, làm tất cả thì được nhiều hơn)

-> Điền địa chỉ ví ETH vào

-> “Username or URL to promotion” Điền địa chỉ liên quan tới nhiệm vụ bounty mà bạn chọn ( Ví dụ chọn bounty twitter thì làm nhiệm vụ follow, retweet, comment rồi điền link twitter của bạn vào)

-> Điền email của bạn vào

-> Xong

 

miBoodle – Airdrop Form

Link đăng ký: Link

-> Vào Telegram Community Channel: Link  (1 MIBO)

-> Vào Telegram Announcement Channel: Link (1 MIBO)

-> Follow the Twitter Page: Link (1 MIBO)

-> Điền đầy đủ thông tin ở phía dưới

-> Xong

 

LYM Airdrop Round#2 ( Random có thể nhận được 20000 LYM )

Link đăng ký: Link

-> Follow twitter: Link

-> Vào Telegram group: Link

-> Comments bất cứ topic nào về LYM trong telegrams gate có sử dụng hashtag #LYM airdrop round 2

-> Retweet post này Link

-> Điền thông tin vào Form

-> Xong

 

Epnex ( EPN )

Link đăng ký: Link

-> Nhập email vào

-> Verify email -> Verify số điện thoại

-> Nhập ví NEO vào

-> Tạo địa chỉ ví NEO ở đây Link

 

-> Xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top