skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 8/6/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 8/6/2018

Telegram group: https://t.me/VietAirD

 

AVINOC – 3775  point = 378$

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản sau đó đăng nhập vào

-> Vào tab change wallet address sau đó nhập ví ETH vào

-> Kéo xuống dưới MISSION CONTROL làm nhiệm vụ để kiếm point

-> Tối đa 11 nhiệm vụ được 3775 points = 378$

-> Xong

 

Oxcert token

Link đăng ký: Link

-> Vào group: Link

-> Follow twitter: Link

-> Điền thông tin cần thiết vào bảng

-> Xong

 

GAMB Bounty 

Link đăng ký: Link

-> Bấm start

-> Làm nhiệm vụ lần lượt theo hướng dẫn

-> Nhớ send wallet ETH + Username twitter

-> Tổng cộng được 80 coin

-> Xong

 

Unurit Token ( High rate  4,7/5,0 ICOBench )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký bằng email

-> Nhập ví ETH vào

-> Vào Telegram group

-> Follow twitter và Facebook

-> Làm hết nhiệm vụ để được nhiều điểm

-> Xong

 

 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top