skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 27/6/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 27/6/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Shipit Round ( 50 coins )

Link đăng ký: Link

-> Làm theo các bước đầy đủ -> join group + follow

-> Gửi thông tin cho Bot

-> Nhớ nhập ví ETH

-> Xong

 

GVE Token ( 128 GVE = ~9$ )

Link đăng ký: Link

-> Điền ví ETH vào và nhập verify code

-> Join group Telegram: Link

-> Nhập email + Số điện thoại

-> Copy code và gửi vào bot

-> Xong

 

Coin sàn Dontoshi Exchange ( đăng ký được 300DTD )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản

-> Follow vào retweet Pinned post twitter: Link

-> Tham gia Telegram: Link

-> Điền thông tin vào form: Link

-> Xong

 

MFT ( 3/7 hết hạn )

Link đăng ký: Link

-> Tham gia Telegram: Link

-> Điền thông tin vào form

-> Nhớ nhập ví ETH vào

-> Xong

 

Miracle Tele *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản và join airdrop

-> Vào email để verify và login ( password gửi qua email )

-> Vào Link copy cái mã ở số 2

-> Chat với bot @MiracleTeleBot -> Gõ /link trước rồi paste cai code vào là được 20 tokens

-> Vào group Telegram: Link

-> Muốn dc thêm 100 tokens thì vào đây Link , viết 1 bài trên 200 từ để gửi

-> Xong

 

GESE airdrop ( 220 tokens = ~20$ )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản

-> Verify tài khoản và log in vào

-> Vào Telegram

-> Follow Twitter và retweet pinned post

-> Like và follow Facebook, repost the pinned post

-> Follow  Reddit (+20 GSE)

-> Follow LinkedIn (+20 GSE)

-> Follow Quora (+20 GSE)

-> Điền Gese airdrop form

-> Điền thông tin vào Bitcointalk thread với nội dung theo mẫu:

 • Proof of joined post
  Telegram username:
  Gese platform username:
  twitter url:
  facebook url:
  ETH wallet address:
  Number in the spreadsheet:

-> Number in the spreadsheet thì kiếm trong đây spreadsheet ( kéo xuống phía dưới cùng điền số thứ tự mình vào )

-> Xong

 

Auto Exchange Airdrop 

Link đăng ký: Link

-> Kéo xuống phía dưới và đăng ký tài khoản mới

-> Điền đầy đủ thông tin vào

-> Verify tài khoản và đăng nhập vào

-> Join Telegram Group

-> Like Facebook

-> Follow Twitter

-> Vào Bitcointalk

-> Xong

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top