skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 25/6/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 25/6/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Cosplay Token 

Link đăng ký: Link

-> Vào group Telegram

-> Follow linken và Twitter

-> Điền thông tin vào form

-> Xong

 

PLAYR Tokens 

Link đăng ký: Link

-> Bấm vào “SIGN ME UP”

-> Điền thông tin và log in vào

-> Làm nhiệm vụ để được point

-> Xong

 

 ZANTEPAY AIRDROP ROUND 2 (80 ZNC = 23$ )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản: Link

-> Vào Telegram group: Link

-> Follow twitter : Link và retweet: Link

-> Theo dõi medium: Link

-> Theo dõi Reddit: Link

-> Reply bài viết bitcontalk: Link

Trả lời như thế này:

Twitter airdrop: Yes
Facebook airdrop: YES
Telegram airdrop: YES
Medium airdrop: YES
Reddit airdrop: YES
Website regisration airdrop: YES

-> Điền thông tin vào form này: Link

-> Xong

 

Coin sàn Coinpayments ( CPS ) (125 CPS ) ( Còn 6 ngày )

Link đăng ký: Link

-> Bấm “GET STARTED” tạo tài khoản ( timezone chọn Bangkok )

-> Vào email để verify và đăng nhập vào

-> Vào wallet để tạo ví

-> Vào Dashboard để kiểm tra

-> Xong

 

Lendo Airdrop ( 117$ ) ( IcoBench = 4.5/5 )

Link đăng ký: Link

-> Nhập thông tin vào để đăng ký, các dòng còn lại click gì cũng được

-> Vào email verify tài khoản

-> Log in vào và cập nhật thông tin tài khoản + làm KYC

-> Vào group Telegram: Link

-> Xong

 

WELL ( max: 10.000$ ??? ) *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Đăng nhập vào

-> Vào group Telegram: Link

-> Làm nhiệm vụ

-> Xong

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top