skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 25/09/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 25/09/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Quixxi Connect Airdrop ( 1000 QXE = 1 ETH )

-> Link đăng ký: Link

-> Join Telegram

-> Vào ĐÂY để lấy mã số ID telegram

-> Đăng ký tài khoản trên website -> Vào email verify

-> Login vào làm KYC

-> Gửi ảnh bằng lái xe + ảnh passport

-> Xong

 

Birckex Airdrop ( 145 BRI = 14.5$ )

-> Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản bằng email -> vào email để verify

-> Login vào và làm nhiệm vụ + điền ví ETH

-> Xong

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top