skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 24/6/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 24/6/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

OSADC BOT ( Rate 4.8/5.0 IcoBench )

Link đăng ký: Link

-> Điền email -> Join group

-> Đăng ký tài khoản: Link

-> Vào my profile cập nhật thông tin

-> Xong

 

BizShake Bot ( 10 BZS = ~8$ )

Link đăng ký: Link

-> Follow twitter + facebook

-> Nhập địa chỉ ví NEO vào ( Tạo ví NEO ở đây: Link )

-> Nhớ join group: Link

-> Xong

 

LQ8 BOT ( 40 tokens )

Link đăng ký: Link

-> Follow twitter + facebook

-> Nhập ví ETH vào

-> Nhớ vào group: Link

-> Xong

 

Fanship BOT ( KPOP coins ) *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản sàn và làm KYC để gửi coin vào: Link

-> Join group Telegram -> Follow twitter và retweet

-> Trả lời câu hỏi đơn giản (Hallyu/Korean Wave -> A community of fans …. )

-> Nhập email vào -> nhập email đăng ký link sàn vào

-> Xong

 

BCN ( sổ xố tặng ngẫu nhiên được 50000 BCN giá 1500$ )

Link đăng ký: Link

-> Đăng nhập vào và làm nhiệm vụ like + share

-> Xong

 

Hyperbridge ( 2o0 HBX = ~10$ )

Link đăng ký: Link

-> Làm theo hướng dẫn join group -> follow twitter

-> Điền thông tin vào form ở phía dưới

-> Nhớ nhập ví ETH vào

-> Xong

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top