skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 23/09/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 23/09/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Hetachain ( 600 HETA = ~9.6$ )

-> Link đăng ký: Link

-> Chat với Bot

-> Human test -> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn

-> Gửi đầy đủ thông tin + ví ETH

-> Xong

 

EthBirds ( 24$ ) 24/9 kết thúc

-> Link đăng ký: Link

-> Join Telegram + Điền đầy đủ thông tin vào

-> Xong

 

Coin sàn Becent ( 400 BCT )

-> Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản -> Vào email verify

-> Làm KYC -> Vào mục ” Account ” -> ” Real name ” -> Chọn vùng Other

-> Điền thông tin để làm KYC -> Có thể lấy ID hoặc Passport ( ưu tiên Passport )

-> Nhớ tải ảnh selfie cầm passport hoặc ID + tờ giấy có dòng chữ ” Becent + ngày tháng năm hiện tại ”

-> Xong

 

 

 

Back To Top