skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 22/09/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 22/09/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Tachain Airdrop ( 1000 TCHN = 10$ )

-> Link đăng ký: Link

->  Chat với Bot

-> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn -> Điền đầy đủ thông tin

-> Xong

 

90 ABC = ~15$ ( Đã trade trên sàn IDEX )

-> Link đăng ký: Link

-> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn

-> Điền thông tin + Ví ETH vào

-> Phần nhiệm vụ +50 chỉ cần Tweet 1 bài với hastag rồi upload hình lên là xong

-> Xong

 

 

 

Back To Top