skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 21/6/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 21/6/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Barrel BOT  (20 coin)

Link đăng ký: Link

-> Làm theo hướng dẫn -> Join group + follow twitter

-> Nhập email + ví ETH vào

-> Nhớ vào group: Link

-> Xong

 

Bumo Token (20 Token)

Link đăng ký: Link

-> Bấm tiếng anh ở góc trên bên phải

-> Bấm tạo ví BUMO ở phía dưới

-> Nhập ví BUMO vào

-> Retweet vào follow twitter

-> Copy code và gửi vào group: Link

-> Xong

 

 

MusicLife Vòng 3

Link đăng ký: Link

-> Nhập ví ETH vào

-> Nhớ vào group: Link

-> Xong

 

Cremit Bot

-> Link đăng ký: Link

-> Vào group telegram -> theo dõi twitter -> like facebook

-> Nhập địa chỉ email + ví ETH vào

-> Nhớ vào group: Link

-> Xong

 

AtomicWallet Bot

Link đăng ký: Link

-> Làm theo hướng dẫn -> Follow và retweet twitter

-> Điền email + ví ETH vào

-> Nhớ vào group: Link

-> Xong

 

Monopoly

Link đăng ký: Link

-> Điền email + ví ETH vào

-> Nhớ vào group: Link

-> Xong

 

Larecoin (được ~ 10$ khi đăng ký tài khoản)

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản mới

-> Verify số điện thoại

-> Đăng nhập vào là được coin

-> Muốn withdraw thì làm KYC

-> Xong

 

Payther ( 1200 PYT = ~60$ ) *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Vào Telegram group: Link

-> Follow Twitter và Retweet Pinned post: Link ( nhớ copy link retweet )

-> Follow twitter: Link Link

-> Điền thông tin vào form ở link đăng ký

-> Phần refer điền: nguyenvanvu0@gmail.com được nhận thêm 200 PYT

-> Xong

 

Agrolot ( 20 AGLT = ~20$ )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản

-> Vào email để verify

-> Xong

 

International Auto Club (IAC)

-> Đăng ký tài khoản: Link

-> Vào Link để điền thông tin vào -> Join group Telegram và follow twitter

-> Điền địa chỉ email vào và ví ETH

-> Xong

 

EOPT Airdrop ( 1000 coins đơn giản )

Link đăng ký: Link

-> Nhập ví ETH vào

-> Copy code và gửi vào group

-> Xong

 

DxChain 

Link đăng ký: Link

-> Ai làm con này rồi thì vào làm thêm có nhiệm vụ

-> Cập nhật ví ETH vào

-> Xong

 

Token NEP ( 10.000 Tokens = 800$ ) (Bắt buộc nhập Referral Telegram ) *HOT*

-> Link đăng ký: Link

-> Theo dõi twitter: Link

-> Vào Telegram group: Link

-> Retweet và tag 3 người bạn vào: Link

-> Viết Twitter Tweet lại nội dung này:
‏neptoken(10,000 nep)AIRDROP Token(5,000nepTOKENS REFERRAL) #airdrop #bounty #BTC #xrp #freetoken #Crypto #ETH #NEO6 #Blockchain #ripple #trx #tron #trx #binance #freetoken #airdrops #SCToken‬
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP3_XuCJ1l6ImpZwir95gAETOlGZkl1Ee3enw8dwtGmP26Aw/viewform?usp=pp_url

-> Điền thông tin vào form

-> Phần Referral Telegram Username bắt buộc phải điền: Nhập vào @RosyRosy1 (Được 5000 Tokens )

-> Xong

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top