skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 20/6/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 20/6/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

DonaPartners Airdrop ( 1500 token )

Link đăng ký: Link

-> Vào group telegram + facebook + twitter

-> Nhập email vào và gửi ví ETH

-> Xong

 

Beat Token 

Link đăng ký: Link

-> Nhấn vào “PURCHASE NOW”

-> Đăng ký email -> verify email

-> Login vào và nhập ví ETH vào

-> Làm nhiệm vụ để được thêm token

-> Nhớ Join group: Link

-> Xong

 

ELYSIAN ( IcoBench: 4.6/5 ) *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Điền thông tin vào Form -> nhớ điền ví ETH vào

-> Vào group Telegram: Link

-> Xong

 

EMAGE PROTECT AIRDROP ( Dự đoán khoản 100$ )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký “Sign me up”

-> Vào email để verify

-> Làm nhiệm vụ để kiếm point

-> Nhiệm vụ survey kéo xuống dưới cùng để lấy code điền vào

-> Xong

 

Zoidcoin ( 40 Coin ) *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Làm nhiệm vụ đơn giản

-> Xong

 

 

Daox ( ICO *HOT* ) ( Nhận 40 DXC )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản nhập đầy đủ thông tin vào -> Vào email để verify tài khoản

-> Đăng nhập vào và làm nhiệm vụ

-> Vào Telegram group: Link

-> Theo dõi Twitter: Link

-> Comment trên bitcointalk: Link

-> Xong thì nhấn claim reward dc 40 DXC

-> Xong

 

Usechain (80 Toekn = 8$) *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Nhập email -> Ví ETH  rồi submit

-> Xác nhận email

-> Join Group: Link 

-> Copy code rồi gửi vào group -> Sau đó vào bot gửi code vào bot @ust_official_bot

-> Trả lời câu hỏi là “HENRY CAO”

-> Xong

 

CSTG Token ( đăng ký được 5000 Token ) *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Kéo xuống dưới để điền thông tin vào form

-> Nhớ làm theo hướng dẫn -> Follow like và retweet pinned post

-> Vào nhóm Telegram: Link 

-> Nhập ví ETH vào

-> Mục Referral telegram username: Nhập @RosyRosy1

-> Xong

 

 

AI Contract Airdrop ( 50 AICN )

Link đăng ký: Link

-> Nhập địa chỉ ví ETH vào

-> Vào Telegram group: Link

-> Copy code và gửi cho bot: Link

-> Xong

 

SocialGood ( 1 SG = 100$ )

Link đăng ký: Link

-> Bấm vào Join Airdrop

-> Đăng ký bằng facebook hoặc google mail

-> Liên kết với tài khoản twitter, follow và retweet bài viết

-> Liên kết với tài khoản telegram, join vào group

-> Theo dõi email để cập nhật ví ETH

-> Xong

 

BTON Token

Link đăng ký: Link

-> Nhập ví ETH vào

-> Copy Code và gửi vào group: Link

-> Xong

 

CoTrader Bot *HOT*

Link đăng ký: Link

-> Trả lời câu hỏi: CoTrader và Management

-> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn, cố gắng làm đầy đủ

-> Nhớ vào group: Link

-> Nhớ type /wallet và nhập ví ETH vào

-> Xong

[TRT] Tuurnt

-> Link đăng ký: Link

-> Join Telegram group: Link

-> Viết 1 comment vào Bitcointalk: Link

-> Xong

 

CrowdIF ( ~10$ và random được 2 eth trả bằng CIF tokens )

-> Link đăng ký: Link

-> Bấm vào “Request whitelist”

-> Đăng ký và verify email -> Cập nhật thông tin

-> Follow Twitter và retweet pinned post: Link

-> Like Facebook và share top post: Link

-> Xong

 

E-TokenChain ( 200 token = 20$ )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản -> Vào verify email

-> Vào withdraw để rút token ( sau ico sẽ rút được )

-> Xong

 

HumanCoin (2000 coin = 20$)

Link đăng ký: Link

-> Follow và retweet post

-> Gửi thông tin đầy đủ

-> Gửi ví ETH

-> Xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top