skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 17/09/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 17/09/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Bitman Candy Token ( 10000 Tokens ) 18/9/2018 lên sàn

Ai làm con này rồi thì có thể rút về ví của nó

-> Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản

-> Đăng nhập và Join Group Telegram

-> Kéo xuống dưới phần ” Bind your financal wallet ” -> Bấm vào chữ Register và đăng ký ví

-> Nhập vào ” Bind your financal wallet ” cái username mà bạn đăng ký ví wallet

-> Rút về ví theo hướng dẫn ở Link

-> Xong

 

BoldmanCapital Airdrop ( 875 Bold ) *HOT* Đăng nhập hàng ngày nhận 25 tokens

-> Link đăng ký: Link

-> Login với email

-> Làm nhiệm vụ để được coins ( nhớ điền ví ETH vào )

-> Xong

 

Snips Airdrop ( 30-300$ = 1000 – 10000 AIR ) Điểm càng nhiều thì thưởng càng nhiều 

-> Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản + điền thông tin

-> Làm nhiệm vụ để được point

-> Tokens sẽ trả trước tháng 11

-> Xong

 

Pure Diamond round 2 ( 100 PDC = 21$ )

-> Tham gia Telegram + Channel

-> Follow Twitter -> Like + retweet 4 post

-> Like facebook -> Like + share 3 post

-> Subcribe Youtube -> Like 2 video

-> Điền thông tin và ví vào FORM

-> Xong

 

Sàn giao dịch BitcoinBing ( 49$ )

-> Đăng ký tài khoản sàn: Link

-> Login vào và điền ví ETH

-> Vào chat với Bot -> Nhớ kéo xuống phía dưới để làm nhiệm vụ

-> Làm nhiệm vụ và điền thông tin ( Phần Link Profile tài khoản web thì gửi Bot Link Ref )

-> Xong

 

 

LiveTalk Airdrop *HOT* No Ico

-> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn

-> Điền thông tin vào FORM -> Tải ảnh KYC chụp hình cầm chứng minh hoặc passport

-> Reply thông tin vào Bitcointalk theo mẫu:

#proof of authentication
Telegram login: @xxx
Bitcointalk Username
ETH Address:

-> Xong

 

10.000 Yoshi 

-> Join Discord

-> Link đăng ký: Link

-> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn

-> Điền đầy đủ thông tin vào

-> Phần Ref để @RosyRosy2 để được thêm 2000

-> Xong

 

Multichainexchange ( 50 MCE = 25$ )

-> Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản và verify

-> Follow Twitter + Facebook + Telegram

-> Xong

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top