skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 15/09/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 15/09/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

Favycoin ( 5$ ) *HOT*

-> Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản

-> Vào email verify

-> Xong

 

Integrity ( 100 ITX = ~15$ )

-> Get Whitelist 

-> Tham gia Telegram

-> Follow va2 Retweet 

-> Like Facebook

-> Subcribe youtube

-> Điền thông tin vào FORM: Link

-> Xong

 

 

DACC Airdrop *HOT*

-> Link đăng ký: Link

-> Join Telegram

-> Điền ví ETH vào

-> Xong

 

Sàn giao dịch ITEX ( 150 ITEX = 7,5$ )

-> Link đăng ký: Link

-> Chat với bot

-> làm nhiệm vụ

-> Gửi đầy đủ thông tin

-> Xong

 

Magentics ( 11$ )

-> Tham gia Telegram

-> Điền thông tin vào FORM

-> Xong

 

Coin sàn Huobi Airdrop ( 3.500.000 HPT / Tổng người tham gia )

-> Đăng ký tài khoản sàn Huobi: Link

-> Vào Link để đăng ký tài khoản bằng email hoặc gmail

-> Login vào và Link tài khoản Bot Telegram -> Join telegram

-> Click vào mục ” Wallet ” -> Cập nhật địa chỉ UID sàn Huobi vào  ( Login vào sàn -> Vào ” Account & Security ” -> Copy mã số UID )

-> Xong

 

DressCode ( 200 Dress = 20$ )

Step 1:

-> Đăng ký tài khoản: Link

-> Vào email verify -> Login vào điền ví ETH

-> Làm nhiệm vụ

Step 2: 40 DRESS = 4$

-> Điền thông tin vào FORM

-> Join group Telegram -> Làm nhiệm vụ theo hướng dẫn

-> Xong

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top