skip to Main Content

Airdrop/Bounty ngày 1/7/2018

Home / Airdrop, Bounty Kiếm coin miễn phí / Airdrop/Bounty ngày 1/7/2018

Link Telegram: https://t.me/VietAirD

 

MXC Echange ( Coin sàn 600 MX = 0.06 ETH )

-> Link đăng ký: Link

-> Chỉnh tiếng Anh ở góc trên bên phải

-> Có thể đăng ký bằng email

-> Đăng ký xong vào verify email và đăng nhập vào

-> Bấm vào account góc trên bên phải

-> Điền thông tin Identity Auth

-> Chụp ảnh chứng minh hoặc passport

-> Hình thứ 3 chụp hình cùng passport + tờ giấy ( tờ giấy điền MXC.com + Tên họ + ngày tháng năm ngày chụp )

-> Xong

 

ThugCoin Bot 

Link đăng ký: Link

-> Join Telegram

-> Theo dõi Twitter

-> Gửi ví ETH

-> Xong

 

Trexxcoin ( 50 TRC = 25$ )

-> Vào Telegram group

-> Theo dõi Twitter

-> Retweet bài pin và tag 5 người vào: Link

-> Vào Link và bấm vào “JOIN AIRDROP” => Bấm tiếp vào “REGISTER NOW”  sau đó điền thông tin vào

-> Xong

 

Intercoins 

-> Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản xong vào email để xác nhận

-> Like và share Facebook

-> Theo dõi Twitter 

-> Vào Telegram group

-> Viết 1 bình luận tích cực trên Bitcointalk

-> Điền thông tin vào Form

-> Xong

 

PPO ( ~45$ )

Link đăng ký: Link

-> Vào Telegram 

-> Theo dõi Twitter và viết nội dung ngắn gọn về website + hashtag #ico #crypto #token #icos #airdrop #ethereum

-> Bình luận bài viết Bitcointalk với nội dụng và thông tin của bạn

#Proof of work
PingPaid username: xxx
Telegram username: @xxx
Twitter username: @xxx

-> Xong

 

Unboxed Airdrop ( Lên đến 250$ )

Link đăng ký: Link

-> Đăng ký tài khoản

-> Đăng nhập vào và bấm vào Airdrop và làm nhiệm vụ

-> Chừng nào cập nhật ví sẽ thông báo sau

-> Xong

 

DNET Token ( 10 DNET = 0.01 ETH ) ( có thể x2-x5 khi lên sàn ) (email xác nhận hơi chậm )

Link đăng ký: Link

-> Nhập email + ví ETH vào và submit

-> Gửi hình bạn cầm chứng mình hoặc passport + tờ giấy ghi ngày bạn gửi để làm KYC

-> Vào mail nhấn link confirm ( để xác nhận vẽ theo hình của nó )

-> Vào Telegram: Link

-> Vào Bot: @dnet_official_bot ( trả lời đáp án D ) xong rồi copy code gửi vào bot

-> Bấm /setwallet rồi nhập ví ETH vào

-> Xong

 

GameRoot ( Làm y hệt con ở trên ) (email xác nhận hơi chậm )

Link đăng ký: Link

 

-> Nhập email + ví ETH vào và submit

-> Gửi hình bạn cầm chứng mình hoặc passport + tờ giấy ghi ngày bạn gửi để làm KYC

-> Vào mail nhấn link confirm

-> Vào Telegram: Link

-> Vào Bot copy code gửi vào

-> Bấm /setwallet rồi nhập ví ETH vào

-> Xong

 

AVATARA ( 2100 VTR =~12$ )

->Link đăng ký: Link

-> Làm nhiệm vụ theo form

-> Phần Referral name điền @RosyRosy2 ủng hộ mình

-> Xong

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top